LÉKÁRNA

Součástí Domu Zdraví je také lékarna, kterou naleznete v přízemí objektu

MAGNETICKÁ REZONANCE

pracoviště je vybaveno přístrojem MAGNETOM Aera od společnosti Siemens

DŮM ZDRAVÍ HAVÍŘOV

celkově poskytujeme zdravotní péči již od roku 1992.

SANATORIUM KOCHOVA

zdravotně sociální a vzdělávací ústav Roberta Kocha tel.: +420 599 509 665

Vítejte na stránkách
Sanatoria Kochova.

Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče - Sanatorium Kochova

Sanatorium Kochova poskytuje pobytové služby klientům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Posláním zařízení je zabezpečovat podporu a péči dospělým osobám, převážně seniorům, kteří nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale z důvodu nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit jinak.V průběhu poskytování služeb je vyžadována aktivní spoluúčast rodinných příslušníků při řešení sociální situace klienta. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb klienta. Sanatorium Kochova poskytuje služby na dobu určitou, tj. do doby úpravy podmínek v domácím prostředí nebo sjednáním smlouvy o poskytování vhodné formy sociální služby u jiných poskytovatelů sociálních služeb.

Cíle služby

Komu je služba určena

osobám, převážně seniorům, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, osobám s tělesným a zdravotním postižením. Věková struktura: dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let).

1.

poskytnutí individuální, kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu na základě osobních přání a cílů klientů

2.

respektovat soukromí a samostatnost klientů

3.

spokojenost samotných klientů a jejich blízkých

4.

při poskytování služby zohledňovat návyky klientů

5.

předcházení vzniku sociální izolace uživatelů a zamezení tak jejich sociálnímu vyloučení, tím, že podporujeme udržování vztahů klientů s rodinami a blízkými osobami.

6.

předat klienta do další péče jiné služby nebo osoby a zhodnotit jeho potřeby a nároky péče

7.

co nejkratší délka pobytu v zařízení, z důvodu předcházení závislosti uživatele na službě

Máte zájem o naše služby?

Spolupracující pojišťovny